UE acordă noi asistențe financiare R. Moldova

Prim-ministrul Vlad Filat a semnat joi trei documente privind asistenţa financiară acordată Republicii Moldova de către Uniunea Europeană. Ceremonia de semnare a avut loc în prezenţa şefului Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Ambasadorul Dirk Schuebel, se arată într-un comunicat al Direcţiei de comunicare şi relaţii cu presa din cadrul Executivului de la Chişinău.

A fost semnat Programul de Suport Bugetar pentru sectorul de sănătate, care are drept scop finanţarea reformei în domeniul sănătăţii, în special implementarea Politicii naţionale de sănătate şi a acţiunilor prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017.Valoarea totală a Programului de suport bugetar în sănătate este de 46,6 miln. euro. În luna aprilie curent a fost debursată cea de-a IV-a tranşă în valoare de 4,475,517 euro.

Un alt document semnat astăzi vizează debursarea ultimei tranşe în cadrul Asistenţei Macrofinanciare în valoare de 30 miln euro, care are drept obiectiv suportul pentru balanţa de plăţi şi securizarea rezervelor de schimb valutar a Republicii Moldova, în scopul depăşirii consecinţelor crizei financiare. Această asistenţă reprezintă şi un sprijin complementar la sursele alocate de instituţiile financiare internaţionale şi donatori bilaterali pentru asistenţă la implementarea Programului de Stabilizare şi Relansare Economică a Republicii Moldova pentru anii 2009-2011. Bugetul total debursat în acest sens în perioada 2010 – 2012 este de 90 miln. euro.

Al treilea document semnat este Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de Suport a Reformei Sectorului Justiţiei. Acordul prevede alocarea de 10 milioane euro pentru Programul de Suport pentru Reforma Sectorului Justiţiei, precum şi pregătirea sectorului pentru asimilarea asistenţei bugetare ulterioare în valoare de 52,2 milioane de Euro.

În cadrul acestui Program se vor finanţa 4 proiecte importante, pe o perioadă de 3 ani, şi anume:
1) 2,8 milioane euro pentru coordonarea reformei justiţiei şi implementării Strategiei de reformare a justiţiei;
2) 3 milioane euro pentru sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti în Republica Moldova;
3) 2 milioane euro pentru asigurarea procesului prealabil judecăţii;
4) 2 milioane euro pentru susţinerea sistemului de executare, probaţiune şi reabilitare în Moldova.
Printre instituţiile de bază beneficiare a acestui Acord se numără în primul rînd instanţele judecătoreşti de toate nivelele precum şi întregul spectru de instituţii juridice din cadrul sistemului de executare, probaţiune şi reabilitare.