Negocieri cu UE în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună

Astăzi au început consultările Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC).

Delegaţia RM este condusă de către dna Natalia Gherman, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, însoţită de membrii Grupului de Lucru pentru coordonarea procesului de colaborare cu UE în domeniul PSAC. Delegaţia UE este condusă de dl Timothy Clarke, Şef al Direcţiei Politica de Parteneriat şi Acorduri în cadrul PSAC, Serviciul European pentru Acţiune Externă.

Vizita de lucru este rezultatul pozitiv al intensificării dialogului dintre RM cu partenerii europeni (Secretariatul General al Consiliului UE şi statele membre UE), precum şi a corespondenţei la nivel înalt dintre Prim-ministrul RM şi Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate în contextul pregătirilor pentru lansarea procesului de cooperare cu UE în domeniul PSAC. Stabilirea unui cadrul de participare a RM în PSAC a UE este o prioritate inclusă în cadrul Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru anii 2011-2014, în conformitate cu Strategia securităţii naţionale a RM şi un angajament asumat în cadrul Acordului de Asociere dintre UE şi RM.

Membrii grupului de Lucru au prezentat principalele evoluţii în procesul de pregătire pentru lansarea negocierilor asupra Acordului cadru de cooperare cu UE în domeniul PSAC,care va stabili cadrul şi condiţiile pentru viitoarea eventuală participare a Republicii Moldova la operaţiile UE de gestionare a crizelor.

Totodată, pe parcursul vizitei delegaţia UE va avea o serie de întrevederi la Ministerul Apărării, Comisia Parlamentară pentru Relaţii Externe şi Integrare Europeană, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, experţi în domeniu.

,