Negocieri asupra Planului de Acţiuni RM-UE în domeniul liberalizării regimului de vize

UE va putea să constate îndeplinirea de către R. Moldova a tuturor condiţiilor necesare pentru a trece oficial la cea de-a doua fază de negocieri a Planului de Acţiuni RM-UE în domeniul liberalizării regimului de vize, cel târziu către începutul lunii iunie 2012.

Declaraţiile au fost făcute de Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Natalia Gherman, şi Directorul general al Serviciului pentru Afaceri Interne al Comisiei Europene, Stefano Manservisi. Cei doi oficiali au participat astăzi, 28 februarie 2012, la deschiderea lucrărilor mesei rotunde internaţionale „Contribuţia Partenerilor Estici la Programul de la Stockholm”. De asemenea, la conferinţă au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor naţionale şi internaţionale din statele membre ale UE şi ţările Parteneriatului Estic, organizaţii internaţionale, misiuni diplomatice ale statelor membre UE în Republica Moldova, experţi internaţionali şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Participanţii discută despre necesităţile şi perspectivele de implementare a reformelor în țările Parteneriatului Estic, axându-se pe identificarea noilor priorităţi de cooperare cu UE în domeniile justiţie şi afaceri interne. De asemenea, sunt formulate o serie de recomandări în vederea intensificării colaborării între statele partenere şi ţările comunitare.

Mai mult ca atât, Republica Moldova a început deja implementarea obiectivelor din faza a II-a a Planului ce vizează Blocurile I (securitatea documentelor) şi II (migraţia, managementul frontierei si readmisia).

Stefano Manservisi a apreciat progresele realizate, menţionând că Republica Moldova are toate şansele să obţină un regim liberalizat de vize, mai devreme sau mai târziu, însă doar dacă va îndeplini toate cerinţele necesare şi va merge în continuare pe calea reformării.

În cadrul reuniunii Înalţilor Oficiali, au fost discutate ultimele evoluţii în implementarea Planului de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize în rezultatul celui de-al II Raport de Progres al Comisiei Europene, priorităţile în implementare a fazei II şi anume Măsurile Adiţionale ale Programului Naţional de Implementare a Planului de Acţiuni, adoptate recent de către Guvern, precum şi s-a convenit asupra următorilor paşi în cadrul dialogului RM-UE privind liberalizarea regimului de vize.

,