Memorandumul de înţelegere dintre Moldova și Cehia în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii

Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Oficiul Standarde, Metrologie şi Testări al Republicii Cehe au semnat miercuri, 22 februarie Memorandumul de înţelegere privind cooperarea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii. Evenimentul a avut loc în cadrul şedinţei Comisiei mixte moldo-cehă pentru cooperare economică, industrială şi tehnico ştiinţifică, ce se desfăşoară pe 22-24 februarie, la Praga.

Memorandumul are drept scop promovarea cooperării în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii bazate pe principii, reglementări şi standarde europene, luând în considerare importanţa asigurării protecţiei vieţii şi sănătăţii consumatorilor şi a mediului ambiant.
Conform Memorandumului semnat, părţile vor efectua un schimb de informaţii privind standardele şi reglementările tehnice adoptate în Republica Moldova şi directivele Comunităţii Europene implementate în Republica Cehă, va fi efectuată compararea etaloanelor naţionale a unităţilor de măsură, Memorandumul va oferi posibilităţi de instruire a specialiştilor ambelor Părţi în sisteme profesionale, asociate cu perfecţionarea experţilor, etc.
Totodată, în scopul asigurării condiţiilor pentru posibilitatea recunoaşterii rezultatelor încercărilor, va fi posibilă utilizarea capacităţilor organismelor notificate din Republica Cehă pentru evaluarea conformităţii produselor moldoveneşti, promovate pe piaţa unică a Uniunii Europene.

Tot astăzi, în cadrul şedinţei Comisiei mixte moldo-cehă pentru cooperare economică, prezidată de către viceministrul Economiei, Octavian Calmâc şi viceministrul Industriei şi Comerţului al Republicii Cehe, Milan Hovorka, au fost discutate subiecte ce ţin de realizările colaborării bilaterale în domeniile transportului şi infrastructurii drumurilor, infrastructurii calităţii, turismului, finanţe, ştiinţă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, industria alimentară şi agricultura, energetică şi perspectivele de colaborare economică moldo-cehă.

„Informaţia prezentată la Comisie demonstrează că situaţia macroeconomică actuală şi potențialul economic al ambelor ţări formează condiţii favorabile pentru amplificarea schimburilor comerciale moldo-cehe şi creare a noi proiecte investiţionale reciproc avantajoase”, a declarat viceministrul Economiei, Octavian Calmâc.

Conform datelor statistice schimbul comercial între Republica Moldova şi Republica Cehă în 2011 a constitut 73,1 mln. dolari SUA, atestând o creştere de 30,8% în comparaţie cu 2010. Exportul ceh în perioada menţionată a constituit 57,7 mln. dolari SUA, fiind în creştere cu 27% comparativ cu 2010, iar exportul produselor moldoveneşti a constituit 15,3 mln. dolari SUA, înregistrând o creştere de 46,9% în 2010.

,