Al doilea Raport de Progres privind liberalizarea regimului de vize

Comisia Europeană a făcut public cel de-al II Raport de Progres privind implementarea de către Republica Moldova a Planului de Acţiuni RM-UE în liberalizarea regimului de vize, transmite Serviciul de informare şi comunicare al MAEIE.

Raportul constată, în general, un progres foarte bun în realizarea primei etape privind ajustarea cadrului legislativ al Planului de Acţiuni RM-UE în ceea ce ţine de liberalizarea regimului de vize.

Raportul Comisiei Europene confirmă ca fiind adoptat cadrul legislativ necesar pentru Blocul I privind securitatea documentelor şi Blocul II privind gestionarea frontierelor şi migraţiei, inclusiv readmisia.

În ceea ce priveşte Blocul III, privind ordinea publică şi securitatea, se constată un nivel avansat al cadrului legislativ şi de politici în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, prevenirii şi combaterii corupţiei, spălării banilor şi finanţării acţiunilor de terorism. Comisia evaluează drept foarte bun progresul în domeniul consolidării cadrului legislativ şi instituţional privind protecţia datelor cu caracter personal. Totodată, Raportul precizează că e necesară sporirea eforturilor în reformarea structurilor din domeniul afacerilor interne.

De asemenea, au fost realizate progrese suplimentare în ajustarea cadrului legislativ la standardele UE în domeniul drepturilor omului, Comisia recomandînd adoptarea unei legi cuprinzătoare anti-discriminare.

Raportul vine să completeze Primul Raport de Progres al Comisiei privind implementarea de către Republica Moldova a Planului de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize publicat în septembrie 2011.

Decizia de a trece la cea de-a II etapă a dialogului RM-UE, privind liberalizarea regimului de vize, va fi luată în baza Raportului complementar al Comisiei Europene şi Studiului de impact asupra posibilelor efecte migraţionale şi de securitate în rezultatul liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova, pe care urmează să-l elaboreze Comisia Europeană.

,