Vlad FILAT a participat la mitingul de comemorare consacrat Zilei Victoriei

Prim-ministrul Vlad FILAT a participat astăzi la mitingul de comemorare consacrat Zilei Victoriei, care s-a desfăşurat la Complexul Memorial „Eternitate”. În luarea sa de cuvînt, Vlad FILAT a adresat veteranilor felicitări cu ocazia Zilei Victoriei.

„În această zi, putem citi pe chipul fiecăruia lacrimi de comemorare a eroilor, a celor care au luptat, s-au sacrificat pentru a pune capăt acelui război. Acest lucru demonstrează încă o dată că nu există nimic mai sfînt decît memoria şi recunoştinţa pentru eroii care au luptat pentru pace”, a declarat Prim-ministrul.

Premierul a spus că, acum, şapte decenii, cei mai destoinici ostaşi s-au ridicat şi şi-au sacrificat viaţa pentru îndeplinirea datoriei sacre de apărători ai păcii. Vlad Filat a menţionat că graţie lor astăzi avem o Europă unită, o lume care condamnă crimele împotriva umanităţii, o comunitate a memoriei unde curajul şi sacrificiul strămoşilor este promovat de înaintaşi.

Prim-ministrul a adresat veteranilor, în numele Guvernului şi al său personal, sincere urări de sănătate, viaţă multă şi prosperitate.

„Ne bucurăm că la vîrsta deplinei înţelepciuni, sînteţi alături şi vă bucuraţi de copii, nepoţi şi strănepoţi. Este o datorie morală, perfect justificată, ca generaţia tînără să nu uite semnificaţia sacrificiului pe care Dumneavoastră l-aţi făcut. Datoria sfîntă a statului este comemorarea ostaşilor căzuţi şi grija faţă de veterani. Sentimentele noastre de recunoştinţă sînt adresate în primul rînd către cei, care jertfindu-şi viaţa, au adus liniştea şi pacea. Acest lucru ne străduim să-l insuflăm şi generaţiei tinere, or, considerăm că cinstirea eroilor constituie, înainte de toate, o contribuţie la viitorul nostru, la integritatea morală a societăţii”, a declarat Prim-ministrul.

Prim-ministrul a ţinut un discurs şi în limba rusă, exprimînd cuvinte de recunoştinţă profundă şi respect pentru generaţia care a luptat pentru pace.

„Ne închinăm cu plecăciune în faţa Dumneavoastră şi exprimăm respectul nostru profund. Vă putem mulţumi pentru aceasta doar prin acţiuni reale îndreptate spre prosperarea Moldovei”, a spus Vlad FILAT.

La eveniment au participat veterani ai armatei sovietice şi ai celei române, care au menţionat importanţa evenimentului şi faptul că astăzi, ei s-au reunit împreună pentru a sărbători cea de-a 67 aniversare de la victoria asupra fascismului.
După mitingul de comemorare, Prim-ministrul a depus flori la monumentele „Focul veşnic”, „Stela Eroilor Moldoveni” , „Maica îndurerată”.

,