Universităţile vor stabili propria metodologie pentru concursul de admitere 2012

Din acest an, admiterea în universităţile de stat şi cele private va avea loc în baza unor metodologii proprii de concurs, stabilite de fiecare universitate în parte. Aceasta este una din modificările operate în Regulamentul privind admiterea la studii superioare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior, aprobate în cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Ministerului Educaţiei.

Metodologia de concurs urmează să fie stabilită prin decizia Senatului Universităţii şi va fi afişată la sediul şi publicată pe site-ul instituţiei, cu cel puţin 45 de zile până la demararea concursului de admitere.

De asemenea, instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi, necondiţionat, fără perceperea unor taxe, actele candidaţilor, care nu au fost înmatriculaţi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere. Totodată, un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru fiecare din cele 2 cicluri de studii universitare.

În anul curent, la fel ca şi în anii trecuţi, se menţine cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru anumite categorii defavorizate de candidaţi. Din aceste categorii fac parte: copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor, copiii invalizi şi cei ai căror ambii părinţi sunt invalizi. Totodată, de facilităţi la admitere se vor bucura: absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale ţării, copiii din familiile numeroase, copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii ţării şi în războiul din Afganistan, la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, la operaţiunile post-conflict din Irak, copiii de etnie romă şi tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen. De asemenea, prioritate la înmatriculare, la specialităţile domeniului Ştiinţe ale educaţiei, vor avea şi copiii din familii de pedagogi.

Candidaţii vor depune cererile de participare la concursul de admitere în perioada 16-31 iulie 2012. Rezultatele admiterii vor fi anunţate pînă la 3 august 2012. Concursul repetat, pentru locurile neacoperite, se va desfăşura în perioada 4-8 august 2012, iar rezultatele concursului repetat vor fi anunţate până la 10 august.

,