Servicii de sănătate mai bune pentru elevii din şcolile capitalei

Ministerul Educaţiei informează despre organizare cursurilor de instruire pentru asistentele medicale din şcolile municipiului Chişinău.

În perioada 23 noiembrie – 3 decembrie 2011 Ministerul Educaţiei, în colaborare cu UNFPA (Fondul ONU pentru Populaţie) şi Centrul de Dezvoltare în Educaţie şi Sănătate (CEDES) desfăşoară cursuri de instruire pentru asistentele medicale din şcolile şi liceele municipiului Chişinău la compartimentul ”Serviciile de sănătate în şcoli” .

La cursurile de instruire participă 25 de asistente din şcolile si liceele municipiului Chişinau.

Racordarea învăţământului medical vocaţional la rigorile instruirii europene cere perfectarea cunoştinţelor lucrătorilor medicali în domeniile moderne ale sănătăţii. Obiectivul general al proiectului este pilotarea curricula elaborată, pentru dezvoltarea competenţelor profesionale, ajustate la solicitările societăţii şi la satisfacerea necesită.ilor tinerilor din instituţiilor de învăţământ.

Pentru acest curs au fost elaborate curricula si suportul de curs. În cadrul cursului vor fi abordate următoarele: drepturile şi responsabilităţile copilului, modificări psihoemoţionale în adolescenţă, consiliere în sănătatea reproducerii, riscurile în adolescenţă, etc.

Instruirile vor avea loc in incinta Colegiului Naţional de Medicina şi Farmacie din mun. Chişinău.