Reuniune de coordonare a asistenţei externe pentru MAI

Serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne informează despre cea de- a VI-a Reuniunea de coordonare a asistenţei externe, prezidată de ministrul Alexei Roibu.

Şedinţa, organizată miercuri, 23 noiembrie, a întrunit reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, Consiliului Europei la Chişinău, misiunii OSCE, PNUD, NORLAM, EUBAM, OIM, Ambasadei SUA în Republica Moldova, Ambasadei Poloniei. La eveniment au participat şi ofiţerii de legătură ai României, Germaniei şi Austriei.

Reuniunea a fost organizată pentru a continua bunele practici de informare a donatorilor externi despre evoluţiile în activitatea şi procesul de reformă a MAI, cât şi despre priorităţile instituţiei în procesul de liberalizare a regimului de vize. Oaspeţii au fost înştiinţaţi şi despre asistenţa oferită pentru subdiviziunile instituţiei de forţă.

În cadrul întrevederii, ministrul Roibu a mulţumit partenerilor străini pentru asistenţa acordată în scopul susţinerii reformelor demarate în cadrul MAI şi a făcut o retrospectivă a activităţilor realizate şi preconizate în contextul implementării procesului de reformă. Ministrul de Interne a făcut referinţă, în special, la realizările ce ţin de ajustarea cadrului legislativ-normativ la standardele şi rigoriile UE. Alexei Roibu a informat oaspeţii şi despre evoluţiile pe marginea Planului de Acţiuni Republica Moldova–Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, ceea ce implică punerea în aplicare a unor reforme structurale atât de aşteptate şi de necesare.

Participanţii la întrunire au trecut în revistă spectrul asistenţei externe acordate MAI pe parcursul anului 2011, între care: instruirile organizate pentru reprezentanţii MAI prin intermediul instrumentului TAIEX şi al Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene de susţinere a democraţiei în Republica Moldova, renovarea izolatorului de detenţie provizorie din mun. Chişinău, proiectele implementate de către OIM, donarea de către Ambasada Statelor Unite ale Americii a echipamentului balistic pentru Direcţia tennico-criminalistică a Departamentului poliţie, donaţiile oferite de către autorităţile române, germane, austriece, precum şi alte activităţi.

În cadrul întrevederii, cei prezenţi au menţionat importanţa evenimentului, fiind apreciat aportul pe care l-au adus statele donatoare în vederea consolidării capacităţilor instituţionale şi funcţionale ale MAI. Participanţii la şedinţă au convenit asupra prezentării in cel mai scurt timp a priorităţilor de cooperare şi eventualele propuneri de asistenţă care vor fi acordate Ministerului pentru anul 2012.

,