Republica Moldova este acceptată în Organizaţia Internaţională a Mediului B.E.N.A.

În perioada 11-13 noiembrie 2011, la Bucureşti, a avut loc Conferinţa Internaţională „Environmental Capacity Building” sub egida organizaţiei internaţionale B.E.N.A. – Balkan Environmental Association.

La lucrările conferinţei a participat preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academicianul Gheorghe Duca cu raportul „The National Program „Clean Water” in the Republic of Moldova” şi directorul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, dr. hab., prof. univ. Anatolie Sidorenko cu raportul despre activitatea IIEN „D.Ghiţu” în domeniul mediului ambiant.

În cadrul conferinţei, pe 12 noiembrie, a avut loc şedinţa Asambleei Generale – organul suprem al Asociaţiei B.E.N.A., la care au luat parte preşedintele Asociaţiei, prof. Fokion Vozniakos (Thessaloniki, Grecia) şi 9 directori ai Biroului Naţional din Albania, Bulgaria, Bosnia-Herţegovina, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, România şi Turcia.

La întrunire au fost înalt apreciate eforturile depuse de către Republica Moldova în vederea monitorizării resurselor acvatice ale ţării, precum şi Programul Naţional, prezentat de către preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca. La iniţiativa preşedintelui Asociaţiei B.E.N.A. prof. Fokion Vozniakos, a fost înaintată propunerea de a crea un Birou Naţional al asociaţiei B.E.N.A. în Republica Moldova sub conducerea preşedintelui AŞM acad. Gh. Duca, care a fost susţinută în unanimitate de către membrii Asambleei Generale B.E.N.A.

Deschiderea oficială a Biroului Naţional Mold- B.E.N.A. va avea loc în Chişinău în luna martie 2012.

In fotografie: prof. Fokion Vozniakos, preşedintele Asociaţiei B.E.N.A. (în stinga); acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM.

Centrul Media al AŞM

,