Reactivele chimice vechi, colectate din școli, vor fi distruse în Germania

Primul camion încărcat cu reactive chimice vechii, colectate din laboratoarele gimnaziilor, liceelor şi colegiilor din R. Moldova va fi evacuat, astăzi, în Germania, unde urmează a fi distruse. Ministerul Mediului a lansat, ieri, lucrările de evacuare peste hotare şi distrugere a stocurilor de reactive chimice inutilizabile, colectate din instituţiile preuniversitare din ţară.

Gheorghe Şalaru, ministru al Mediului, a specificat, la o conferinţă de presă, că substanţele respective vor transportate peste hotare pentru a fi distruse în instalaţii speciale de incinerare, în condiţii de securitate, de către o companie germană, care a fost desemnată în acest scop prin tender. Potrivit lui Şalaru, până în prezent, din 668 de instituţii de învăţământ din municipiile Chişinău şi Bălţi şi 23 de raioane au fost colectate 50 tone 600 kg de reactive chimice.

Solicitat de MOLDPRES, Valentin Pleşca, manager al proiectelor în domeniul gestionării durabile a poluanţilor organici persistenţi (POP) în R. Moldova, a precizat că alte circa 15-20 de tone de substanţe învechite şi inutilizabile ce se află în laboratoarele de chimie, în mare parte care nu mai funcţionează dar care rămân în continuare un pericol pentru elevi şi pentru mediu, urmează a fi retrase din şcoli.

Proiectul a fost lansat, anul trecut, de Ministerul Mediului şi urmează să fie finalizat în luna septembrie 2012.

Proiectul este gestionat de Oficiul Management Durabil POP de pe lângă Ministerul Mediului. Cheltuielile pentru realizarea proiectului, în sumă de cca 4 mln de lei, sunt suportate de Fondul Ecologic Naţional.