Proiect În Valoare De 2 Milioane Euro pentru medicina

Ministerul Sănătăţii şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) au lansat astăzi, 24 noiembrie, Proiectul „Îmbunătăţirea managementului mobilităţii cadrelor medicale în Republica Moldova”. Proiectul va fi implementat de Biroul Regional Pentru Europa al OMS, cu suportul financiar al Uniunii Europene, bugetul total constituind 2 mln Euro. Durata proiectului este de 36 de luni, iar activităţile sunt preconizate de a fi demarate la începutul anului 2012.

Proiectul are drept obiectiv fortificarea capacităţilor ţării în gestionarea mobilităţii cadrelor medicale, de a crea un cadru mai bun pentru migrarea legală pentru a reduce impactul negativ asupra sistemului sănătăţii, precum şi a facilita reintegrarea cadrelor medicale care se întorc în ţară. Astfel, se urmăreşte: extinderea cunoştinţelor despre mobilitatea cadrelor medicale din Republica Moldova; promovarea/facilitarea migraţiei circulare a cadrelor medicale; prevenirea şi diminuarea efectelor negative ale „exodului de creiere” (brain drain) şi „irosirii de creiere” (brain waste) asupra sistemului sănătăţii.

O acţiune majoră preconizată în cadrul proiectului este încheierea unui şir de acorduri bilaterale între Republica Moldova şi statele-membre ale UE, ce ar permite migraţia legală circulară a cadrelor medicale, în conformitate cu Codul Global de Practici al OMS privind Recrutarea Internaţională a Cadrelor Medicale, precum şi reîntoarcerea unui număr semnificativ de lucrători medicali moldoveni de peste hotare şi reintegrarea lor în sistemul sănătăţii din ţară.

Partenerii principali ai proiectului sunt: Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemitanu”, Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Misiunea Organizaţiei Internaţionale a Muncii în Republica Moldova, precum şi o serie de agenţii şi instituţii din statele-membre ale Uniunii Europene (Portugalia, Suedia, Belgia, Italia, România, Germania, Franţa, Finlanda, Norvegia).

Problema mobilităţii cadrelor medicale este una prioritară în activitatea Ministerului Sănătăţii, a menţionat domnul Andrei Usatîi, specificînd că „În ultimele două decenii mai mult de 40% din cadrele medicale din ţară au părăsit sistemul sănătăţii, mulţi din ei migrînd peste hotare. Astfel numărul medicilor a scăzut de la 16,000 în 1990 pînă la 10,000 în 2010, iar a lucrătorilor medicali cu studii medii – de la 46,000 la 23,000. La începutul anului 2011 necesităţile sistemului în medici alcătuiau 1031 (inclusiv 286 medici de familie), iar în lucrători medicali cu studii medii – 916 (inclusiv 283 asistente ale medicilor de familie”. Ministrul Sănătăţii şi-a exprimat speranţa că situaţia creată va putea fi redresată cu sprijinul oferit de parteneri în cadrul proiectului.

Excelenţa sa, domnul Ambasador Dirk Schuebel a accentuat caracterul inovator şi unic al proiectului. „Este pentru prima dată cînd un proiect ce abordează fenomenul migraţiei este axat pe un grup de profesionişti. Acest fapt ne demonstrează încă odată că migraţia cadrelor medicale a atins un nivel critic şi este necesar de întreprins măsuri urgente pentru a inversa această tendinţă. În caz contrar, insuficienţa cadrelor medicale ar putea submina activitatea întregului sistem al sănătăţii în Moldova, iar acest fapt ar putea avea un impact negativ asupra resurselor umane disponibile în general şi, în consecinţă, asupra dezvoltării economice durabile a ţării. Pentru Uniunea Europeană acesta este un proiect pilot, de rezultatele lui va depinde susţinerea în continuare a proiectelor similare în regiune”.

„Această iniţiativă comună va permite asigurarea continuităţii la nivel de ţară a asistenţei OMS în domeniul politicilor de resurse umane pentru sănătate la nivel global, direcţiile căreia au fost trasate în cadrul Primului For Global privind Resursele Umane pentru Sănătate (Declaraţia de la Kampala, 2008), urmat de elaborarea şi aprobarea de către statele-membre a Codului Global al OMS privind Practicile de Recrutare Internaţională a Cadrelor medicale (mai 2010) şi a Ghidului de implementare a Codului Global”, a menţionat domnul Jarno Habicht, reprezentant OMS în Republica Moldova. Totodată, Jarno Habicht a specificat că: „Este al doilea proiect în domeniul sănătăţii susţinut financiar de către Uniunea Europeană şi canalizat prin OMS în Republica Moldova, ce vine să fortifice politicile de sănătate, de astă dată într-un domeniu mai îngust, dar extrem de important. Vom mobiliza asistenţa tehnică necesară pentru ca, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi alţi parteneri în cadrul proiectului, să schimbăm situaţia spre bine şi să ajustăm pregătirea cadrelor medicale din Moldova la standardele europene”.

Sursa: ms.gov.md

, ,