Proiect de integrare socio-profesională la Internatul Psihoneurologic din satul Brînzeni, raionul Edineţ

La Internatul psihoneurologic din satul Brînzeni, raionul Edineţ va fi lansat, la 17 noiembrie curent, un proiect de susţinere şi integrare socio-profesională a celor peste 300 de beneficiari.
Scopul acestuia este crearea posibilităţilor de comunicare, interacţiune şi dezvoltare a abilităţilor pentru persoanele cu nevoi speciale prin:
– servicii de consiliere psihologică, juridică, profesională
– servicii de asistenţă socială
– servicii de terapie ocupaţionalâ
– coordonarea unei campanii antistigma

În acest scop vor fi înfiinţate ateliere de terapie ocupaţională (lemn, ceramică, lucrări textile), va fi amenajat spaţiu pentru petrecerea timpului liber al beneficiarilor, precum şi va fi instruit personalul  pedagogic.

Proiectul este lansat de Asociaţia regională de educare a adulţilor „Prutul de Sus” din Republica Moldova (AREAP), Pro Mente upper Austria, Asociaţia regională de educare a adulţilor Suceava, România (AREAS) în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Internatul psihoneurologic din satul Brînzeni, raionul Edineţ, Consiliul raional şi Primăria oraşului Edineţ.

Acesta este finanţat de Agenţia de Dezvoltare a Austriei şi urmează a fi lansat  la 17 noiembrie 2011, cu ora de începere 10.30, în sala de şedinţe a Internatului Psihoneurologic din Brînzcni, raionul Edineţ.

mpsfc.gov.md

,