Notă informativă privind datoria publică

Ministerul Finanțelor a prezentat astăzi situația situaţia datoriei publice din 30 septembrie 2011, care a constituit 24 066,06 mil. lei, majorîndu-se cu 4,9% comparativ cu situaţia de la începutul anului, fiind formată din următoarele componente:

  • datoria de stat – 19 175,17 mil. lei;
  • datoria unităţilor administrativ-teritoriale – 158,90 mil. lei;
  • datoria întreprinderilor din sectorul public – 1 559,84 mil. lei;
  • datoria BNM – 3 172,15 mil. lei.

După originea creditorului, datoria publică poate fi clasificată în:

  • datoria publică internă – 6 587,41 mil. lei;
  • datoria publică externă – 17 478,65 mil. lei.

La situaţia din 30 septembrie, datoria de stat a constituit 19 175,17 mil. lei, fiind cu 1,6% mai mare comparativ cu valoarea înregistrată la sfîrşitul anului 2010, inclusiv:

  • datoria de stat internă – 5 403,48 mil. lei;
  • datoria de stat externă – 13 771,70 mil. lei.

În ce priveşte, deservirea datoriei de stat, în primele nouă luni ale anului 2011, au fost utilizate mijloace băneşti în sumă de 1 097,65 mil. lei, inclusiv:

  • pentru deservirea datoriei de stat interne – 344,10 mil. lei;
  • pentru deservirea datoriei de stat externe – 753,55 mil. lei.

Soldul garanţiilor de stat acordate agenţilor economici pentru împrumuturile externe şi interne, la situaţia din 30 septembrie 2011, s-a micşorat cu 11,00 mil. lei în comparaţie cu începutul anului 2011, avînd valoarea de 66,44 mil. lei, fiind formate integral din garanţii acordate agenţilor economici pentru împrumuturile externe.

 

,