Moldova în lupta cu terorismul

Ministerul Afacerilor Interne propune  o serie de măsuri, responsabilităţi şi sfaturi impotriva terorismului.

Globalizarea terorismului a devenit o realitate ce nu poate fi contestată, constituind o amenințare la adresa securității interne și internaționale și, implicit, un fenomen aflat în responsabilitatea întregii comunități internaționale.

În vederea asigurării securității persoanelor și menținerii ordinii publice, prevenirii și neadmiterii atentatelor criminale sau acțiunilor ce pot pune în pericol viața și securitatea cetățenilor; în vederea asigurarării eficiente a securităţii şi ordinii publice în obiectivele de transport aerian şi feroviar, în locurile publice şi zonele de agrement de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu Dispoziția MAI nr. 6/219 din 28 ianuarie 2011, „Cu privire la prevenirea şi contracararea actelor de terorism şi altor acţiuni ilicite la obiectivele de transport aerian şi feroviar, în locurile publice şi zonele de agrement,” subdiviziunilor speciale ale Ministerului Afacerilor Interne li se solicită:

– să întreprindă măsuri operative, conform competenţelor, orientate la prevenirea şi contracararea actelor de terorism şi altor acţiuni ilicite la obiectivele de transport aerian şi feroviar, în locurile publice, zonele de agrement şi în alte locuri de concentrare a populaţiei;

– să acumuleze informaţii operative despre persoanele care confecţionează, transportă, comercializează sau au intenţii să pună în circulație substanţe explozive;

– să intensifice măsurile de supraveghere şi patrulare a locurilor publice şi zonelor aglomerate;

– să creeze echipe specializate în scopul patrulării, asigurării şi menţinerii ordinii publice în trenurile de pasageri;

– să supravegheze permanent fluxul de persoane în zona de aşteptare şi plecare din Aeroportul Internaţional Chişinău, în zonele de control vamal şi de frontieră;

– să conlucreze cu ÎS „Aeroportul Internaţional Chişinău” în vederea ajustării planurilor comune de acţiuni privind eficientizarea măsurilor de supraveghere a Aeroportului Internaţional Chişinău şi teritoriul adiacent, a edificiilor din aeroport, precum şi dotarea serviciului specializat în domeniul controlului aeronautic cu tehnică modernă de procesare a pasagerilor şi bagajelor;

– să conlucreze permanent cu autorităţile administraţiei publice locale, administraţia instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, directorii de teatre, centre comerciale, pieţe agro-industriale şi cu proprietarii altor localuri de concentrare a populaţiei, în vederea intensificării măsurilor de securitate a cetăţenilor prin examinarea permanentă a încăperilor şi teritoriilor aferente, neadmiterea intrării sau aflării persoanelor cu obiecte interzise, instalarea tehnicilor moderne de supraveghere şi înregistrare video;

– să conlucreze cu ÎS „Căile ferate” în vederea instalării sistemelor de supraveghere şi înregistrare video în incinta şi pe perimetrul gărilor feroviare şi garniturile de tren, destinate transportării pasagerilor;

– să doteze cu detectoare de metale echipajele „902” pentru ca acestea să poată reacţiona operativ;

– să reacţioneze prompt la apelurile cetăţenilor care vizează depistarea obiectelor fără supraveghere sau cu semne posibile de exploziv;

– să conlucreze cu serviciile statale şi internaţionale abilitate, în scopul excluderii cazurilor de pătrundere ilegală în ţară a străinilor originari din statele de risc, cu antecedente penale sau anunţaţi în urmărire interstatală;

– să desfăşoare acţiuni tactice şi practice de reacţionare în situaţii excepţionale de pericol de explozie;

– să intensifice acţiunile de informare a populaţiei privind necesitatea predării benevole a armelor, muniţiilor şi substanţelor explozive deţinute ilegal;

De asemenea, de către MAI, în colaborare cu SIS au fost întreprinse toate măsurile adecvate pentru prevenirea și contracararea unor eventuale acte teroriste, prin elaborarea şi implementarea unor mecanisme de coordonare a acţiunilor structurilor specializate.

Colaborarea cu serviciile de profil ale altor state și diverse organizaţii internaţionale, în special în cadrul CSI, GUAM şi Organizaţia Naţiunilor Unite, constituie un element esenţial al consolidării securităţii naţionale şi diminuării pericolului unor eventuale atentate teroriste.

În scopul consolidării nivelului securităţii individuale a cetăţeanului, Ministerul Afacerilor Interne recomandă ca, în cazul în care depistați potenţiale obiecte explozive, să manifestați următorul comportament:

1. Nu vă apropiaţi şi nu permiteţi altora să se apropie de obiectele suspecte (cum ar fi: o cutie, un colet sau o geantă);

2. Nu încercaţi să vedeţi ce se află în interiorul obiectului suspect;

3. Nu utilizaţi telefonul mobil în apropierea obiectului suspect, deoarece poate declanşa explozia;

4. Alertaţi imediat POLIŢIA.

ATENŢIE! Dezamorsarea obiectelor explozive este efectuată doar de specialiştii serviciului BOMBTEH al Ministerului Afacerilor Interne.

Informaţiile operative deţinute de serviciile speciale ale MAI indică faptul că Republica Moldova nu constituie o ţintă a unor eventuale atacuri din partea organizaţiilor teroriste internaţionale, iar organizaţii teroriste sau extremiste autohtone nu au fost depistate.