Icoanele României Mari și a martirilor istoriei comuniste

Cel de Sus a vrut să aleagă din toate popoarele pe cel mai umilit, cel mai crunt amenințat de vitejia celor puternici, exploatat, invadat, vândut și cumpărat, care la fiecare război a fost piatra de tocmeală pentru cei care se războiau. Înfățișarea deosebită a României întregite pe fundalul unei icoane sfinte, cuprinde virtuțile cele mai alese ale unui neam creștin. Calitățile uneori divine datorită compasiunii, iubirii altruiste și ospitalității i-au adus poporului român oaspeți nepoftiți, trădători cu măști de oi blânde și cotropitori din toate părțile. 

Cea mai impresionantă icoană care ilustrează România Mare se află în biserica creștină din Ierusalim. Icoana Maicii Domnului cu Iisus Hristos în fața României Mari, alături de un vers al lui Mihai Eminescu, creează imaginea mai puțin obișnuită a unei icoane care cuprinde Religie, Istorie și Cultură, totul la nivelul cel mai măreț și glorios, demn de o icoană.

Icoana Maicii Domnului împreună cu Sfinții închisorilor (Aiud) se află în osuarul de la Schitul Înălțarea Sfintei Cruci din Aiud, încăpere special amenajată pentru moaștele găsite în Râpa Robilor, aparținând martirilor care au murit în temnița Aiudului.

Din Februarie 1945, soseau în Aiud aşa zişii criminali de război. La început câteva loturi de ofiţeri superiori şi inferiori, apoi subofiţeri, gradaţi şi simpli soldaţi. Criminalii de război constituiau elita armatei române care luptase împotriva cotropitorilor pământului strămoşesc şi a comunismului. Aiud a devenit Cetatea Morții pentru zeci de mii de români fiind cea mai severă din sud-estul Europei.

Crucea Neamului Românesc Apologeticum

La 14 mai, sunt pomeniți sfinții mucenici care au pătimit ân temnițele comuniste între anii 1945-1964.

A fost aleasă această zi deoarece în noaptea de 14 spre 15 mai, 1948 s-a dezlănțuit cea mai cumplită prigoană împotriva românilor, această dată rămânând ca simbol al pătimirii neamului românesc în veacul al 20-lea.

 

 

 

”Săracă țară bogată” incapabilă să-și unească într-un duh viii și să-și cinstească în mod cuviincios morții. Obştea Sfintei Mănăstiri Diaconeşti continuă să lucreze la adevărata cinstire şi înviere publică a memoriei martirilor de la Aiud şi din toate temniţele comuniste din România. Cei omorâți sau închiși de comuniști sunt martiri creștini pentru că au luptat impotriva răului, intruchipat la această dată de comuniști. Există mai multe icoane cu victimele închisorilor cumuniste – copii, preoți, femei, bătrâni, intelectuali, oameni politici și toți cei care s-au împotrivit măcar și cu o vorbă regimului.

Nu doar comunismul naște martiri dar orice luptă împotriva răului și a nedreptății până la ultima picătură de viață. Martirii creștini au lăsat cu limbă de moarte să nu fie răzbunați și nu și-au acuzat niciodată călăii. Aceștia reprezintă coloana vertebrală a neamului românesc creștin și sunt o mulțumire adusă lui Dumnezeu. Ei sunt aleșii credinței și ai neamului, ai României aflată sub teroarea roșie a holocaustului comunist. Cred că va sosi clipa, cand martirii creștini vor fi puși în calendare și în icoane, dar nu uitați în sertarele indiferenței.

Icoana Noilor Martiri ai Pământului Românesc

Marea icoană a fost realizată, în decurs de mai mulţi ani, în atelierul de pictură al mănăstirii Diaconești, iar părinte Gheorghe Calciu (1925-2006), care a avut cu Diaconeştiul o relaţie sufletească şi duhovnicească aparte, mai ales în ultimul său an de viaţă pămîntească, n-a închis ochii fără bucuria de vedea viitoarea icoană măcar în stadiu de schiţă. 

Îmbinarea unică de har, meşteşug şi evlavie, Icoana Noilor Martiri concepută şi pictată la Diaconeşti este, fără îndoială, cea mai importantă şi mai desăvîrşită realizare artistic-religioasă din plastica românească a ultimelor decenii.

Icoanele despre România întregită, despre victimele comunismului demonstrează în ansamblul lor o lecție pentru cei vii și un apel către forța divină în lipsa căreia nimic nu se leagă şi nu rodeşte.

,