Hotărîrea ce prevede majorarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real a fost publicată în Monitorul Oficial

Hotărîrea de Guvern prin care se stabileşte că, de la 1 mai 2012, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va constitui 1300 lei(84,6 euro) pe lună sau 7,70 lei(0,5 euro) pe oră a fost publicată, astăzi, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual de Guvern, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.

Astfel, potrivit Legii salarizării, indiferent de sistemul de salarizare aplicat la remunerarea angajaţilor din unităţile economice cu autonomie financiară, cuantumul lunar total al salariului nu poate fi mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern.

Cuantumul minim garantat al salariului este stabilit prin negocieri colective între partenerii sociali – Guvern, Patronate şi Sindicate.

Anterior, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real era de 6,51 lei/oră sau 1100 lei/lună, indicatori în vigoare de la 1 februarie 2010.

,