Disciplină nouă în colegii şi şcoli profesionale

„Decizii pentru un mod sănătos de viaţă”  este numele dat noii discipline pentru școlile profesionale și colegii.
În perioada 16 noiembrie – 16 decembrie 2011 Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Centrul de Training „CMB” (Comunicare. Management. Business), vor desfăşura cursuri de instruire pentru cadre didactice din învăţămîntul profesional, secundar profesional, mediu de specialitate din ţară, care vor preda disciplina „Decizii pentru un mod sănătos de viaţă”. La cursurile de instruire participă 113 profesori din 46 de colegii şi 47 de instituţii de învăţămînt secundar profesional.

Această disciplină va fi studiată în colegii şi şcoli profesionale opţional, din luna ianuarie 2012 şi este parte a proiectului “Educaţie pentru sănătate”. Proiectul este implementat de Ministerul Educaţiei şi Centrul de Training “CMB” ( Comunicare. Management.Business), în baza unui acord de colaborare. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei , scopul cursului “Decizii pentru un mod sănătos de viaţă” este de a forma studenţilor abilităţi necesare pentru un stil sănătos de viaţă.

Pentru acest curs au fost elaborate manual, dar şi material de support pentru cadrele didactice şi studenţi.

În cadrul disciplinei vor fi studiate aşa teme ca : stereotipuri de gen și decizii , relaţii interpersonale, combaterea tabagismului, narcomaniei, violenţei, prevenirea HIV/SIDA , nutriția și activitatea, abuzul sexual, sănătatea sexual-reproductivă, infecțiile cu transmitere sexuală, planificarea unui mod sănătos de viață, etc.

Suportul financiar pentru studierea disciplinei opţionale “Decizii pentru un mod sănătos de viaţă” vine din partea Instituţiei Publice “Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii”, oferit centrului de training “CBM”, prin intermediul Fondului Global pentru Republica Moldova.

edu.gov.md

,