Cum procedezi când autoritățile nu îți oferă informațiile de care ai nevoie?

De câte ori ți s-a întâmplat să adresezi o întrebare unei instituții publice și să te lovești de necunoștința sau indiferența funcționarului? Fie că este vorba de cuantumul unei taxe locale sau de un act care îți este necesar la întocmirea dosarului pentru eliberarea pașaportului, instituțiile publice sunt obligate prin lege să îți ofere toate lămuririle de care ai nevoie. Ce faci, însa, când nu se întâmplă așa?

Legea privind liberul acces la informațiile de interes public oferă posibilitatea oricărei persoane de a solicita și de a obține informații de interes public, definite ca orice informații care privesc activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare ale informațiilor.

Astfel, este important să știi că toate autoritățile și institutiile publice au obligația să comunice din oficiu actele normative care le reglementează organizarea și funcționarea, structura organizatorică, numele și prenumele persoanelor din conducere și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice.

În același timp, trebuie să ți se asigure accesul la modalitatea de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care consideri că ți-a fost încălcat dreptul de acces la informațiile de interes public solicitate.

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. Dacă te afli într-o astfel de situație, poți depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.

Dacă după cercetarea administrativă reclamțtia se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

În plus, poți înainta o plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autoritații ori al instituției publice, iar instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune.

,