2800 de locuri în Universităţile de stat din România pentru tinerii de origine română din R. Moldova

Ministerul Educaţiei din România alocă pentru anul universitar 2012-2013, 2.800 de locuri în universităţile de stat pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi pentru etnici români cu domiciliul stabil în străinătate.

Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012- 2013 a unor tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate a fost aprobată prin ordinul ministrului român al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Astfel, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) din România, a aprobat 1.910 locuri, dintre care 700 cu bursă, iar 1.210 fără bursă. Acestora li se adaugă alte 390 de locuri destinate extensiilor universitare care funcţionează în Republica Moldova, la Bălţi sub coordonarea Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi şi la Cahul – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Prin acelaşi ordin, MECTS a alocat, separat, 500 de locuri în universităţile de stat din România pentru tinerii de origine română din Republica Moldova care au obţinut diplomă de bacalaureat în România. Dintre acestea, 300 de locuri sunt cu bursă, iar 200 fără bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare.

Foto: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
Sursa foto: uaic.ro

,