Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri

Prim-ministrul Vlad Filat a prezidat astăzi ședința Cabinetului de miniștri. Premierul a solicitat instituţiilor responsabile respectarea termenului stabilit în vederea finalizării negocierilor pe marginea instituirii Zonei de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător cu UE – luna septembrie anul 2013. „Este un termen ambiţios, însă realizabil. Totodată, este necesar să monitorizăm strict derularea acestui proces şi să ne mişcăm rapid către semnarea Acordului respectiv”, a accentuat Vlad FILAT.

Prim-ministrul a menţionat că, de la 1 aprilie a.c. urmează a fi indexate pensiile cu 9,6% şi a cerut Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei să pregătească pentru adoptare proiectul de hotărîre în acest sens.

Ţînînd cont de problemele cu care se confruntă vinificatorii, Prim-ministrul a solicitat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare elaborarea unei hotărîri de Guvern care să ofere condiţii depline în ceea ce priveşte facilitarea comercializării vinului. În acelaşi timp, Vlad FILAT a atras atenţia asupra necesităţii monitorizării modului de achitare a impozitelor şi altor contribuţii către stat din partea producătorilor agricoli, inclusiv beneficiarilor de subvenţii.

Cabinetul de miniştri a aprobat modificări în Planul de acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Pentru monitorizarea acţiunilor propuse în Plan, tabelul este completat cu o coloană nouă, care conţine indicatorii de performanţă şi prezintă statutul actual al implementării acţiunilor date. Totodată, au fost consolidate acţiunile ce urmează a fi întreprinse în domeniile precum: barierele tehhnice în calea comerţului, aspectele sanitare şi fitosanitare, concurenţa şi sectorul financiar -bancar. De asemenea, a fost modificat punctul 2 din Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”.

Tot astăzi, Guvernul a aprobat Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului nr.121 din 18 iunie 2010. Documentul prevede un şir de acte şi instrumente care sînt necesare pentru aplicarea Legii Voluntariatului, vizînd responsabilităţile şi principiile de bază ale instituţiilor care realizează activitate de voluntariat, cerinţele faţă de voluntari şi responsabilităţile acestora faţă de instituţia respectivă.

O serie de decizii aprobate de către membrii Cabinetului de Miniştri în şedinţa de astăzi vizează iniţierea negocierilor asupra actelor internaţionale cu alte state. Printre acestea se numără: Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor; Protocolul de cooperare între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România ș.a.

,