Resursele de numere atribuite comunicației elecronice în 2011, au crescut de aproape 3 ori

Volumul total al resurselor de numerotare atribuite în 2011 furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a crescut, faţă de 2010, cu mai bine de 160% şi a depăşit cifra de 932,7 mii. Acest salt a fost determinat de creşterea cererii de numere telefonice pentru serviciile de telefonie mobilă şi fixă, de numere cu tarif special Premium rate şi numere independente de locaţie.

Cererea furnizorilor de reţele publice de telefonie mobilă a sporit de la 300 mii de numere, în 2010, la 850 mii, în 2011, sau de 2,5 ori. SA „Orange Moldova” i-au fost atribuite 500 mii de numere (blocurile de numere „605xxxxx – 609xxxxx”, unde x = 0…9), SA „Moldcell”200 mii (blocurile „785xxxxx – 787xxxxx”) şi SA „Moldtelecom” care activează sub marca comercială „Unite” – 150 mii (blocurile „674xxxxx – 675xxxxx”).

Volumul de resurse de numerotare atribuit furnizorilor de reţele publice de telefonie fixă a crescut cu circa 131%: de la 57 mii, în 2010, la 131,5 mii, în 2011. SA „Moldtelecom” i-au fost atribuite 34,1 mii de numere, iar furnizorilor alternativi de reţele fixe – 97,4 mii. Această evoluţie se datorează, în temei, creşterii cererii de resurse din partea furnizorilor alternativi care oferă servicii triple-play (Internet, TV şi telefonie). Acestora le-au fost atribuite numai pentru municipiile Chişinău şi Bălţi circa 40 mii de numere.

Începând cu luna august 2011, Agenţia a atribuit, în premieră, furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice 17 mii de numere independente de locaţie (din blocurile de numere „30xxxxxx” şi „38xxxxxx”) pentru utilizarea acestora la furnizarea serviciilor de telefonie vocală în baza tehnologiei VoIP (Voice over IP). Acest tip de telefonie oferă utilizatorului posibilitatea de a efectua apeluri telefonice, la puncte terminale fixe şi nomade, din/spre reţeaua Internet, în baza tehnologiei cu comutare a pachetelor prin protocoale de semnalizare IP de tipul H.323, SIP (Session Initiation Protocol) etc.

În perioada de raport, Agenţia a mai atribuit 25,5 mii de numere telefonice cu tarif special Premium rate şi 200 numere pentru servicii cu acces gratuit Freephone.

Potrivit Planului Naţional de Numerotare (PNN), numerele Premium rate (din blocurile de numere „0900xxxxx”, „0905xxxxx” şi „0906xxxxx”) sunt destinate serviciilor de conţinut de genul: divertisment, jocuri şi concursuri, televotare, informaţii de ordin general, de afaceri, marketing etc., iar numerele Freephone (din blocul de numere „0800xxxxx”) – serviciilor de informaţii şi consultanţă.

PNN este documentul care stabileşte structura, formatul şi destinaţia resurselor de numerotare utilizate în R. Moldova pentru furnizarea serviciilor prin reţelele publice de comunicaţii electronice. ANRCETI gestionează resursele de numerotare din PNN şi le atribuie, la cerere, în baza licenţei, furnizorilor, care le utilizează pentru necesităţi proprii, le oferă abonaţilor săi sau altor persoane autorizate să presteze servicii publice.

,