DESPRE NOI

Institutul European de Cercetare Științifică „IMPACT”  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizaţiile necomerciale, Codul Civil al Republicii Moldova şi statutul asociației.

Scopurile Institutului European de Cercetare Științifică „IMPACT” constau în contribuirea la:

  1. cercetarea fundamentală și aplicativă avansată prin dezvoltare și derulare de programe și proiecte de cercetare, consultanță, expertiză în diferite domenii;
  2. promovarea principiilor dezvoltării durabile, a ideilor de coeziune socială pentru securitate, stabilitate și bunăstare;
  3. contribuția la dezvoltarea tinerei generații din perspectiva exigențelor social-economice și științifice ale unei societăți democratice pentru asumarea de valori necesare realizării integrării sociale și profesionale;
  4. promovarea și diseminarea la nivel național și internațional a rezultatelor cercetării științifice prin conferințe, reuniuni, mese rotunde, simpozioane, publicații în reviste științifice, științifico-practice, studii, monografii;
  5. spirjinirea integrării europene a Republicii Moldova, în ceea ce privește cercetarea științifică și formarea potențialului uman și asigurarea calității vieții prin activități de cercetare; formare; dezvoltare, diseminare a bunelor practici europene și internaționale;
  6. alte activități neinterzise de legislația națională

INVESTIM PENTRU A NE MODELA VIITORUL

Prin acest obiectiv, membrii și formatorii Institutului European de Cercetare Științifică IMPACT își propun să ofere solutii eficiente si practice companiilor din Republica Moldova care doresc să își creasca afacerile prin intermediul dezvoltarii propriului personal, precum și celor care doresc să învețe să stăpânească Excelul pentru a accede în carieră sau pentru a găsi job-ul potrivit.

Conștientizând că învățarea este o călătorie pentru toată viața, ne-am propus să contribuim la această călătorie atât prin dezvoltarea funcţiei de formare în Republica Moldova, cât și prin programele de training pe care le dezvoltăm și livrăm.

Valorile noastre:

Dezvoltăm și implementăm programe de training în care participanții să dobândească informații, abilități, care contribuie la creșterea performanței fiecărui participant și a echipei sale.

Investim timp și resurse în propria dezvoltare personală și profesională și avem convingerea că doar învățând și dezvoltându-ne constant pe noi înşine putem contribui la călătoria de învățare a participanţilor din sala de training.